POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Ćwiczenie 9_1_0_1. Tworzenie klasy przycisków

Czas na konkretne działanie. Zdefiniujemy klasę Przyciski. Definicję umieścimy w pliku klasa.php . Dokument HTML w którym pokażemy obiekty przycisk1 oraz przycisk2 klasy Przyciski nazwiemy przyciski.php. Style zdefiniujemy w arkuszu zewnętrznym style.css

Plik style.css

.przycisk
{
 display:block;
 position:absolute; 
 height:30px; 
 background-color:green; 
 line-height:30px; 
 text-align:center;
 font-family:Arial; 
 font-size:17px; 
 color:white; 
 font-weight:bold; 
 border:3px solid silver; 
 letter-spacing:4px;
 cursor:default;
}

.przycisk:active
{
 border:1px solid silver; 
}

Plik klasa.php

<?php
class Przyciski
{
 public $pozycja_x='20';
 public $pozycja_y='20';
 public $szerokosc='200';
 public $napis='Przycisk';
 public $kolor='green';
 public $adres='http://www.teacher.webd.pl';
 
 public function wyswietl()
 {
  echo '<a href="'.$this->adres.'" style="text-decoration:none;">'."\n";
   echo '<div class="przycisk" style="left:'.$this->pozycja_x.'px;top:'
    .$this->pozycja_y.'px;width:'.$this->szerokosc.'px;background-color:'
    .$this->kolor.';">'."\n";
    echo $this->napis."\n";
   echo '</div>'."\n";
  echo '</a>';
 } 
}     
?>

Plik przyciski.php

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Przyciski</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <?php
   require_once('klasa.php');
   
   $przycisk1=new Przyciski(); 
   $przycisk1->napis='Odsyłacz do strony autora';
   $przycisk1->szerokosc='400';
   $przycisk1->wyswietl();
   
   $przycisk2=new Przyciski(); 
   $przycisk2->pozycja_y='60';
   $przycisk2->napis='Odsyłacz do strony szkoły';
   $przycisk2->adres='http://glowacki.p9.pl';
   $przycisk2->szerokosc='400';
   $przycisk2->kolor='red';
   $przycisk2->wyswietl();
  ?> 
 </body>
</html>

Co od razu rzuca się w oczy? Otóż możemy tworzyć choćby tysiąc przycisków za pomocą new Przyciski(), wykorzystując raz zdefiniowana klasę Przyciski. Widzimy, że jest to "wyższy poziom" programowania. Do tej pory umieliśmy definiować funkcje, które można było wielokrotnie wykorzystywać w kodzie programu. W klasie funkcje definiują różne metody, oprócz metod mamy także właściwości.

Obiekty przycisk1 oraz przycisk2egzemplarzami klasy Przyciski.

Słowo kluczowe public oznacza, że dana właściwość lub metoda jest dostępna poza danym obiektem. Dzięki temu mogliśmy np. zmienić właściwość kolor na 'red'. Operator -> to właśnie odwołanie do metody lub właściwości klasy. Wskaźnik $this oznacza odwołanie do elementu wewnątrz klasy.

Tworzenie obiektów na poziomie podstawowym, wymaga zrozumienia jeszcze kilku zagadnień, które omówimy podczas następnych zajęć.