POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Operatory arytmetyczne

Nie znajdziesz tutaj niczego nadzwyczajnego - operatory te są zwykłymi operatorami matematycznymi. Tak więc mamy w PHP następujące operatory:

 • + suma, np. $a+$b,
 • - różnica, np. $a-$b,
 • * iloczyn, np. $a*$b,
 • / iloraz, np. $a/$b,
 • % tzw. dzielenie modulo, co oznacza resztę z dzielenia całkowitego, np. $a%$b.

Wyniki operacji arytmetycznych

Kilka uwag:

 • liczbę ujemną piszemy tak jak w matematyce - poprzedzając znakiem minus;
 • dzielenie dwóch liczb całkowitych daje liczbę rzeczywistą, co jest zgodne z zasadami matematyki, ale np. w C++ tak nie jest;
 • w PHP nie ma operatora dzielenia całkowitego.

Ćwiczenie 1_8_1_1. Zastosowanie operatorów arytmetycznych

W tym ćwiczeniu zastosujemy pojedynczy plik z kodem PHP. Należy zastosować następujący kod PHP:

<?php
 $a=6; echo 'a='.$a.'<br />';
 $b=4; echo 'b='.$b.'<br />';
 $suma=$a+$b; echo 'suma='.$suma.'<br />';
 $roznica=$a-$b; echo 'różnica='.$roznica.'<br />';
 $iloczyn=$a*$b; echo 'iloczyn='.$iloczyn.'<br />';
 $iloraz=$a/$b; echo 'iloraz='.$iloraz.'<br />';
 $reszta=$a%$b; echo 'reszta='.$reszta.'<br />';
?>

Przeanalizuj kod, który demonstruje zastosowanie operatorów arytmetycznych. Przeglądarka pokaże:

Praca domowa

Wykonaj ponownie przykład z zajęć, stosując własne instrukcje z zastosowaniem operatorów arytmetycznych.


Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: