POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Obiektowy PHP

Wprowadzenie do programowania obiektowego było już na początku tego opracowania. Na czym polega obiektowy PHP i jakie z tego wynikają korzyści dla programistów, przeanalizujemy tworząc własną klasę obiektów. Będzie to klasa o nazwie Przyciski, która będzie miała następujące właściwości:

  • pozycja x,
  • pozycja y,
  • szerokość,
  • kolor,
  • napis
  • adres

oraz jedną metodę wyświetlającą obiekt klasy Przyciski w przeglądarce.

Każdy przycisk klasy Przyciski po kliknięciu, będzie odsyłał do strony określonej właściwością adres.