POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Języki programowania wysokiego poziomu

Program zrozumiały dla komputera należałoby tworzyć w postaci binarnej. Tworzenie przez człowieka ciągu zer i jedynek sładających sie na program, byłoby mówiąc delikatnie bardzo kłopotliwe. Dlatego języki programowania, w toku rozwoju stawały się coraz bardziej przyjazne. Dzisiaj kod źródłowy nie jest ciągiem niezrozumiałych znaków, ale odzwierciedla sposób rozumowania człowieka. Na przykład w pewnym miejscu kodu chcemy sformułować następującą instrukcję, którą program ma wykonać:

Jeżeli dana liczba jest mniejsza od 12, dodaj do niej liczbę 7, w przeciwnym razie odejmij od niej liczbę 5.

Chyba wszyscy rozumiemy, co przed chwilą zostało powiedziane: jeżeli np. daną liczbą jest dziesięć, to program musi wykonać działanie arytmetyczne dana_liczba = 10 + 7, natomiast jeżeli dana liczba wynosi np. 15 to działanie ma mieć postać dana_liczba = 15 - 7. Jak to zapisać w kodzie? Na pewno Cię zaskoczę - dokładnie tak, jak to zostało przed chwilą powiedziane. Oczywiście język programowania, nie jest językiem polskim, musi być uniwersalny, dlatego w języku PHP, ale także w C++ i podobnie w Pascalu nasze zdanie należałoby zapisać w kodzie źródłowym następująco:

if (dana_liczba<12) dana_liczba=dana_liczba+7; else dana_liczba=dana_liczba-5;

Jeżeli rozumiemy, że if to jeżeli, a else - w przeciwnym razie oraz znamy z matematyki stosowanie znaków "mniejszy", "większy" i nawiasów, to właśnie w tej chwili zrozumieliśmy instrukcję, która jest fragmentem kodu żródłowego. Tak właśnie są skonstruowane współczesne języki programowania - są językami wysokiego poziomu. W tym miejscu kolejna optymistyczna informacja - wszystkie współczesne języki programowania są do siebie podobne, są różnice formalnej składni, ale przebieg programu, a więc zestaw instrukcji - tak zwany algorytm pozostaje ten sam. Często jest przy tym tak, że ten sam problem można rozwiązać na kilka sposobów. Który wobec tego jest najlepszy? Odpowiedź jest jasna i konkretna - sposób najprostszy.

Załóżmy, że stworzyliśmy kod przy pomocy jednego z języków wysokiego poziomu. My go rozumiemy, ale czy zrozumie go procesor? Na pewno nie - aby to było możliwe, nasz kod należy przetłumaczyć na kod binarny. Stosuje się dwa rozwiązania:

  • Skorzystanie z kompilatora - jest to specjalny program, który łumaczy kod źródłowy zapisany w danym języku programowania na kod maszynowy. W wyniku tego powstaje plik wykonywalny, który nie wymaga ponownych kompilacji.
  • Skorzystanie z interpretera - jest to specjalny program, który na bieżąco odczytuje kod źródłowy, analizuje go i wykonuje kolejne porcje przetłumaczonego kodu. Programy przeznaczone do interpretacji często nazywane są skryptami. Taki program podczas każdego wykonania jest interpretowany. Przy pomocy PHP, tworzymy programy należące to tej właśnie grupy.

Praca domowa

Odpowiedz w zeszycie, własnymi słowami na następujące pytania:

  • Dlaczego współczesne języki programowania, nazywane są językami wysokiego poziomu?
  • Co to jest algorytm?
  • Do jakiej grupy języków programowania, należy PHP?