POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Zastosowanie instrukcji warunkowych

Poprawne stosowanie instrukcji warunkowych, ma w programowaniu podstawowe znaczenie. Sterują one przebiegiem programu. Właściwie trudno jest napisać nawet krótki ale sensowny program, nie stosując tych instrukcji - dlatego wystąpiły już one w niektórych przykładach. Chociaż mamy różne konstrukcje tych instrukcji, to zawsze w znaczeniu podstawowym, należy je rozumieć następująco: jeżeli jest spełniony warunek, to wykonaj określony blok instrukcji, w przeciwnym razie wykonaj inny blok instrukcji. Warunek, to wyrażenie dające wartość true lub false. Blok instrukcji może się składać z jednej lub wielu instrukcji, może być także instrukcją pustą. W PHP będziemy stosować następujące instrukcje warunkowe: