POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Schematy blokowe

Mówiliśmy już o tym, że algorytm stanowi zbiór instrukcji składających się na program. Przy czym algorytm nie powinien być pisany w konkretnym języku programowania, ale w sposób uniwersalny - tak aby można go było łatwo przetłumaczyć na konkretny język. Przykładem algorytmów graficznych są schematy blokowe.

W schematach blokowych stosuje się następujące symbole graficzne:

Symbole graficzne stosowane w schematach blokowych
Rysunek 0_3_0_2. Symbole graficzne stosowane w schematach blokowych według PN-75/E-01226

Schemat blokowy prostego programu mógłby mieć postać:

Schemat blokowy prostego programu
Rysunek 0_3_0_3. Przykład schematu blokowego prostego programu

Jak myślisz - co ten program oblicza?

Ponieważ w niniejszym opracowaniu zakładam, że jeszcze nigdy nie programowałeś, dlatego niektóre fragmenty kodu albo proste pogramy, będę chciał wytłumaczyć za pomocą schematów blokowych.

Praca domowa

  • Opisz w zeszycie, własnymi słowami zastosowanie schematów blokowych.
  • Naucz się "na pamięć" kształtów i znaczeń pokazanych podczas zajęć symboli graficznych.