POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Pobieranie danych formularza

Podczas poprzednich zajęć przygotowaliśmy dwa pliki, potrzebne do wykonywania i testowania prostych skryptów PHP. Dzisiaj musimy pójść krok dalej. Plik wyniki.php w którym powinien znajdować się nasz skrypt posiada jedynie jego początek (<?php) oraz koniec (?>). My chcemy tworzyć skrypty, a więc musimy napisać kod PHP. Jak się przekonasz, nie jest to wcale takie trudne. Tylko że w tej chwili mamy problem: kod PHP musi operować na danych wysłanych poprzez formularz znajdujący się w pliku formularz.html. To się zgadza. Dane zostają wysłane i co dalej? Musimy je jakoś odebrać. PHP umożliwia to w bardzo prosty sposób. W tej chwili znów trochę wyprzedzamy trochę materiał nauczania. Teraz przyjmij po prostu, że tak jest, a dalszym toku nauki dowiesz się dlaczego.

Przypomij sobie nasz formularz. Zawierał on pola tekstowe o nazwach (atrybut name) pole_1, pole_2, pole_3, pole_4. Załóżmy, że w skrypcie PHP (w pliku wyniki.php) napiszemy następujący kod:

<php$
 $a=$_POST['pole_1'];
 $b=$_POST['pole_2'];
 $c=$_POST['pole_3'];
 $d=$_POST['pole_4'];
?>

Zwróć uwagę, że w nawiasach kwadratowych oraz apostrofach (pojedyncza kreseczka znajdująca się na klawiszu razem ze znakiem cudzyłowia), znajdują się nazwy pól tekstowych formularza. Zapis $a= oznacza, że zmiennej $a, przypisaliśmy wartość odebraną z pola_1 formularza, $b= oznacza, że zmiennej $b, przypisaliśmy wartość odebraną z pola_2, itd. Tym sposobem odebraliśmy dane wysłane poprzez formularz i przypisaliśmy ich wartości, zmiennym $a, $b, $c i $d. Od tech chwili, te zmienne przechowują dane wpisane w formularzu, a następnie wysłane na serwer WWW.

Ćwiczenie 1_4_0_1. Odbieranie danych wysłanych poprzez formularz

 1. Wykorzystaj pliki utworzone podczas poprzednich zajęć.
 2. W pliku wyniki.php napisz następujący kod PHP:
  <?php
   $a=$_POST['pole_1'];
   $b=$_POST['pole_2'];
   $c=$_POST['pole_3'];
   $d=$_POST['pole_4'];
   
   echo $a; echo '<br />';
   echo $b; echo '<br />';
   echo $c; echo '<br />';
   echo $d; 
  ?>
  
  Działanie formularza będzie następujące:
 3. Kliknięcie Wyślij w Formularz.html spowoduje otworzenie Wyniki.php.
 4. Funkcja PHP echo wyświetla w tym dokumencie odebrane dane $a, $b, $c oraz $d.

Jeżeli nie wiesz gdzie zapisywać pliki, zajrzyj do ćwiczenia 1_3_0_1.