POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Potrzebne oprogramowanie

Pod względem oprogramowania, potrzebnego do tworzenia i testowania skryptów PHP sytuacja jest idealna - dostępne są bardzo dobre i bezpłatne programy.

Edytor kodu PHP

Będziemy stosować prosty edytor Notepad++, który posiada wiele użytecznych funkcji: między innymi koloruje składnię i kontroluje jej poprawność oraz daje możliwość przesuwania bloków tekstu. Edytor ten został omówiony w opracowaniu dotyczącym HTML5.

Przeglądarka internetowa

Z powodów omówionych w opracowaniu dotyczącym HTML5, będziemy stosować Firefox lub Chrome.

Serwer WWW z interpreterem PHP

Można by oczywiście testować nasze programy na zdalnym serwerze, ale byłoby to bardzo kłopotliwe. Istnieje możliwość zainstalowania oprogramowania serwera na swoim lokalnym komputerze. Posłużymy się pakietem XAMPP. Jest to wieloplatformowy zintegrowany pakiet, składający się głównie z serwera Apache, bazy danych MySQL i interpreterów dla skryptów napisanych w PHP i Perlu. Nazwa XAMPP jest akronimem dla X (Cross-platform), Apache, MySQL, PHP, Perl. Apache jest dzisiaj najpopularniejszym serwerem, PHP - najpopularniejszym narzędziem programistów, natomiast MySQL - najpopularnieszą internetową bazą danych.

XAMPP instaluje się jak każdy program. Po zainstalowaniu należy zlokalizować plik xampp\xampp-control.exe - jak pokazuje ścieżka, znajduje się on w głównym katalogu pakietu. Jest to panel kontrolny całego pakietu i najlepiej zrobić do niego skrót na Pulpicie. Po otworzeniu panelu, klikamy przyciski Start znajdujące się obok Apache oraz MySQL. Co prawda na razie baza danych nie będzie nam potrzebna, ale warto wyrobić w sobie ten odruch, ponieważ większość skryptów PHP współpracuje z bazą danych. Jeżeli napisy Apache oraz MySQL zmienią kolor tła na zielony, to znaczy, że możemy zacząć testować, nasze skrypty:

Panel kontrolny XAMPPa
Rysunek 1_2_0_1. Panel kontrolny XAMPPa

Cwiczenie 1_2_0_1

Wykorzystując pliki formularz.html oraz wyniki.php, które stosowaliśmy na poprzednich zajęciach, przetestuj ich działanie wykorzystując pakiet XAMPPa. W tym celu wykonaj następujące działania:
  1. Ściągnij i rozpakuj pliki.
  2. Znajdź w katalogu głównym XAMPPa folder htdocs i utwórz w nim folder, w którym będziesz umieszczał swoje prace, nazwij go na przykład swoim nazwiskiem, przy czym będzie lepiej, jeżeli unikniesz stosowania "polskich ogonków". W tym folderze utwórz folder obecnego ćwiczenia - cwicz_1_2_0_1. Otrzymamy strukturę kalatlogów: nazwisko/cwicz_1_2_0_1. Prawy ukośnik nie jest przypadkowy, ponieważ na serwerach Unixowych, do których należy Apache, właśnie takie się stosuje. Jeżeli masz problem z operowaniem adresami plików, to tutaj możesz powtórzyć potrzebne wiadomości.
  3. Wrzuć pliki formularz.html oraz wyniki.php do htdocs/nazwisko/cwicz_1_2_0_1.
  4. Otwórz przeglądarkę internetową.
  5. W pasku adresu wpisz localhost/nazwisko/cwicz_1_2_0_1/formularz.html. Zwróć uwagę na localhost - taki będzie początek adresów wszystkich plików umieszczanych XAMPie.
  6. Wpisz dwie liczby w polach formularza i kliknij "Wyślij".
  7. Jeżeli skrypty działają poprawnie, zostanie otworzona strona wyniki.php z pokazaną sumą tych liczb, w przeciwnym razie pojawi się komunikat serwera o błędzie.

Praca domowa

Zainstaluj w swoim komputerze Notepad++ oraz pakiet XAMPP. Wykonaj ponownie ćwiczenie z zajęć.