POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Przygotowanie prostego formularza do testów

Podczas dzisiejszych zajęć, dysponując już potrzebnym oprogramowaniem z którym zapoznaliśmy się na poprzednich zajęciach, możemy utworzyć plik z formularzem oraz plik w którym będziemy umieszczać skrypty PHP. Wcześniej pokazaliśmy te dokumenty, aby pokazać jak działają skrypty PHP, dzisiaj je utworzymy aby móc zacząć pisać i testować swoje skrypty.

Ćwiczenie 1_3_0_1. Przygotowanie plików potrzebnych do tworzenia i testowania skryptów PHP

 1. W katalogu XAMPPA - htdocs utwórz folder i nazwij go swoim nazwiskiem, przy czym nie stosuj "polskich ogonków".
 2. W utworzonym folderze, utwórz folder cwicz_1_3_0_1. Nazwa jest zgodna z numerem ćwiczenia, ten zaś odpowiada numerowi pliku pokazywanego w pasku adresu przeglądarki, przy czym ostatnia liczba w nazwie ćwiczenia jest kolejnym numerem ćwiczenia wykonywanego podczas danych zajęć. W ten sposób numeruj wszystkie ćwiczenia wykonywane podczas zajęć. Jest to dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ podczas sprawdzania, będę uwzględniał tylko poprawną numerację.
 3. Utwórz plik htdocs/twoje_nazwisko/cwicz_1_3_0_1/formularz.html, w którym będzie zanajdował się prosty formularz zawierający 4 pola typu text oraz przycisk submit. Jeżeli zapomniałeś jak wygląda formularz, to tutaj sobie przypomnisz. Jeszcze raz zwracam uwagę, aby stosować prawe ukośniki, które są charakterystyczne dla systemów Unixowych z którymi pracujemy. Zastosuj następujący kod HTML:
  <!doctype html>
  <html>
   <head>
    <title>Wysyłanie danych na serwer WWW poprzez formularz</title>
    <meta charset="UTF-8" />
   </head>
   <body>
    <form action="wyniki.php" method="post">
     <input type="text" name="pole_1" />
     <input type="text" name="pole_2" />
     <input type="text" name="pole_3" />
     <input type="text" name="pole_4" />
     <input type="submit" name="wyslij" value="Wyślij" />
    </form>
   </body>
  </html>
  
  Ta strona będzie wyglądać następujaco: Zwróć uwagę, że atrybut action="wyniki.php", a więc po kliknięciu Wyślij otworzy się dokument wyniki.php.
 4. Utwórz plik htdocs/twoje_nazwisko/cwicz_1_3_0_1/wyniki.php, w którym będziesz osadzał skrypty PHP. Zastosuj następujący kod HTML:
  <!doctype html>
  <html>
   <head>
    <title>Testowanie skryptów PHP</title>
    <meta charset="UTF-8" />
   </head>
   <body>
    <?php
    ?>
   </body>
  </html>
  
  Zwróć uwagę na miejsce osadzenia skryptu PHP - <?php - tutaj będziemy zaczynali pisać nasze skrypty, natomiast w miejscu, gdzie znajuje się zapis ?>, będzie ich koniec. W takiej postaci, strona będzie pusta, ponieważ brakuje skryptu, jest tylko jego początek i koniec.
Oba utworzone dokumenty będziemy w wielu ćwiczeniach traktować jako "stan surowy". Za każdym razem będziemy je rozbudowywać, testując nowe elementy PHP.

Praca domowa

Wykonaj ponownie ćwiczenie z zajęć. Pamiętaj, że kopie utworzonych plików będziesz wielokrotnie wykorzystywał podczas zajęć, a więc zapisz je oddzielnie w miejscu którego nie zapomnisz.