POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Inne operatory

Oprócz wcześniej opisanych operatorów, omówimy klika innych, najczęściej stosowanych.

Operator trójkowy

Ma postać: warunek ? wartość jeżeli prawdziwy : wartość jeżeli fałszywy;. Ten operator jest podobny do instrukcji if...else;

Ćwiczenie 1_8_5_1. Testowanie operatora trójkowego

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $stopien=3;
 //operator trójkowy
 $stopien>1 ? $wynik='pozytywny' : $wynik='negatywny';
 //instrukcja if...else
 //if ($stopien>1) $wynik='pozytywny'; else $wynik='negatywny';
 echo $wynik;
?>

Sprawdź, czy instrukcja if...else działa tak samo.

Operator tłumienia błędów @

Operator @ stosuje się przed wyrażeniem. Czasem nie chcielibyśmy straszyć użytkowników, groźnie wyglądającymi komunikatami o błędach. Możemy wtedy zastosować ten operator.

Ćwiczenie 1_8_5_2. Testowanie operatora tłumienia błędów @

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $a=3.25;
 $b=0;//Uwaga - nie ma dzielenia przez zero!
 
 $c=@($a/$b);//brak komunikatu o błędzie
 echo 'Błąd został stłumiony';
 
 echo '<br />';
 $c=$a/$b;//powinien być komunikat o błędzie
?> 

Sprawdź, czy instrukcja if...else działa tak samo.

Praca domowa

Wykonaj własne skrypty testujące operatory pokazywane podczas zajęć.


Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: