POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL

O tworzeniu kopii zapasowej nie trzeba nikogo przekonywać. Proszę zachować wygenerowany plik, ponieważ będzie on potrzebny podczas następnych zajęć.

Ćwiczenie 5_2_0_1. Tworzenie kopii bazy za pomocą polecenia mysqldump

Najpierw przy pomocy phpMyAdmina - zakładka Użytkownicy - Dodaj użytkownika, dodamy użytkownika o nazwie admin, haśle admin123 ze wszystkimi uprawnieniami.

Dodawanie nowego użytkownika
Rysunek 5_2_0_1. Dodawanie nowego użytkownika

Następnie otwieramy panel kontrolny XAMPP-a i przyciskiem Shell otwieramy okienko wiersza poleceń. Chcemy utworzyć kopię bazy ksiegarnia_internetowa i kopię tę zapisać w pliku kopia.sql. Musimy napisać pocecenie mysqldump ksiegarnia_internetowa -u admin -p > kopia.sql i wcisnąć Enter. Dalej musimy podać hasło, ponownie wcisnąć Enter i to wszystko.

Tworzenie kopii bazy danych
Rysunek 5_2_0_2. Tworzenie kopii bazy za pomocą polecenia mysqldump

Znajdź w katalogu głównym XAMPP-a, plik kopia.sql.