POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Tabele

Tabele baz danych nazywane są również relacjami. Relacje zachodzą również między poszczególnymi tabelami. No to jesteśmy genialni - w dwóch zdaniach ujęliśmy całą skomplikowaną teorię relacji, która w gruncie rzeczy, do tego się właśnie sprowadza.

Tabele są podstawowymi obiektami baz danych - przechowują dane. Są dokładnie tym na co wskazuje nazwa. Na pewno używaliscie arkusza kalkulacyjnego lub wykonywaliście różne tabele i tabelki, które wypełnialiście danymi. Dokładnie takie same tabele stosuje się w bazach danych.

Podstawowe elementy tabel pokazuje rysunek:

Budowa tabeli
Rysunek 2_2_1_1. Podstawowe elementy tabel
 • Kolumny (inaczej atrybuty, pola) - posiadają wyróżniające je nazwy (pisane bez "polskich ogonków" i spacji) i zawierają różny rodzaj danych, przy czym w jednej kolumnie znajdują się dane jednego typu. Możemy się domyśleć, że typ danych w kolumnie UczenID, to liczby całkowite, natomiast w pozostałe kolumny zawierają ciągi (inaczej łańcuchy, stringi) znaków.
 • Wiersze (inaczej krotki, rekordy) - jeden wiersz tabeli odpowiada jednemu uczniowi. Proszę zwrócić uwagę, że każdy z wierszy posiada takie same pola.
 • Wartości - Każdy wiersz jest zbiorem wartości, z których każda odpowiada odpowiedniej kolumnie. Wartości znajdują się w komórkach.

W modelu relacyjnym każda z tabel charakteryzuje się następującymi własnościami:

 • każda tabela powinna mieć nazwę unikatową w całej relacyjnej bazie danych;
 • każda kolumna tabeli powinna posiadać nazwę unikatową w danej tabeli;
 • każda komórka, będąca przecięciem wiersza i kolumny, powinna zawierać wartość atomową (niepodzielną);
 • wszystkie wartości danej kolumny muszą być określonego typu;
 • w tabeli kolejność kolumn jak również kolejność wierszy nie ma znaczenia;
 • każda tabela musi się składać z co najmniej z jednej kolumny i może mieć zero, jeden lub większą ilość wierszy;
 • wiersze w tabeli nie mogą się powtarzać – muszą być unikatowe, co jest równoznaczne z tym, że muszą się różnić co najmniej jedną wartością;
 • każda tabela powinna mieć tzw. klucz, a więc jedną lub kilka kolumn, które w sposób jednoznaczny identyfikują każdy wiersz w relacji. Przykładowo w relacji Uczniowie (Rysunek 2_2_1_1) jest to kolumna UczniowieID.

Ćwiczenie 2_2_1_1

Narysuj w zeszycie i wypełnij tabelę, zawierającą podręczniki do wszystkich przedmiotów obowiązujących w Twojej klasie.