POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Internetowa baza danych

Najbardziej popularnym i bezpłatnym internetowym systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych jest MySQL. W dalszym toku nauki będziemy używali skrótowego pojęcia baza danych MySQL, mając na myśli bazę obsługiwaną przez system MySQL.

Relacja klient-serwer miedzy przeglądarką i serwerem WWW
Rysunek 1_0_0_1. Relacja klient-serwer między przeglądarką a serwerem WWW

Na powyższym rysunku pokazana jest podstawowa operacja wykonywana przez serwer WWW. Pomiędzy przeglądarką i serwerem WWW, musi istnieć połączenie, umożliwiające wzajemną komunikację. Przeglądarka wysyła żądanie, natomiast serwer - odpowiedź. W przypadku stron statycznych taka architektura jest wystarczająca. System, który będzie wysyłał przeglądarce strony WWW oparte na bazie danych, musi być bardziej złożony.

Relacja klient-serwer miedzy przeglądarką i serwerem WWW
Rysunek 1_0_0_2. Architektura internetowej bazy danych

Internetowe aplikacje bazodanowe opierają się na architekturze pokazanej na powyższym rysunku. Widzimy poszczególne etapy typowej transakcji bazodanowej. Załóżmy, że mamy bazę danych uczniów w szkole. Są tam imiona i nazwiska, płeć, klasa, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, dane dodziców, itp. Opis powyższego rysunku może być następujący:

  1. Na stronie WWW np. uczniowie.html, znajduje się formularz w którym adresem docelowym jest drugi dokument HTML - wyniki.php. W formularzu znajduje się przycisk Uczniowie zamieszkali w Krasnysmstawie. Po kliknięciu przycisku, przeglądarka wysyła poprzez formularz żądanie udostępnienia strony wyniki.php. Na tej stronie będą wyświetleni wszyscy uczniowie zamieszkali w Krasnymstawie. Aby to było możliwe, w pliku wyniki.php musi znajdować się odpowiedzni skrypt PHP.
  2. Serwer przyjmuje to żądanie, znajduje plik wyniki.php i przekazuje go do interpretera PHP.
  3. Interpreter przetwarza skrypt znajdujący się w wyniki.php. W kodzie skryptu umieszczone jest polecenie połączenia z serwerem MySQL i wyszukania uczniów zamieszkałych w Krasnymstawie.
  4. MySQL wykonuje zadanie i odsyła listę uczniów do interpretera.
  5. Interpreter kończy wykonywanie skryptu i wysyła wynikowy kod HTML pokazujący listę, do serwera WWW.
  6. Serwer WWW wysyła wyniki.php do przeglądarki, która wyświetla listę uczniów zamieszkałych w Krasnymstawie.

Powyższy przykład pokazuje działanie aplikacji internetowej wykorzystujacej internetową bazę danych. Teorię i przykłady na ten temat obejmuje opracowanie Podstawy PHP. W niniejszym opracowaniu nauczymy się "ręcznie" administrować bazą MySQL - aby potem, móc to czynić z poziomu PHP.

Praca domowa

Opisz, własnymi słowami, w jaki sposób zaprojektować stronę WWW pokazującą listę podręczników, które są Ci potrzebne w tym roku szkolnym. Co powinna zawierać baza danych szkolnych podręczników?