POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Potrzebne programy

W zakresie oprogramowania mamy komfortową sytuację, ponieważ jest ono:

 • ogólnie dostępne
 • bardzo dobrej jakości
 • bezpłatne

Będziemy potrzebowali pakiet XAMPP, który został omówiony w innym dziale nauczania. W jego skład wchodzi baza MySQL oraz narzędzie administracyjne phpMyAdmin.

Zastosowanie phpMyAdmin

Tym narzędziem będziemy się posługiwali podczas tworzenia i administrowania bazami danych. Po uruchomieniu Control Panel XAMPPa, należy kliknąć przycisk Admin, znajdujący się na wysokości napisu MySQL - na rysunku zaznaczony jest czerwona ramką.

Uruchamianie phpMyAdmina
Rysunek 2_1_0_1. Uruchamianie phpMyAdmina

Okno phpMyAdmina pokazuje rysunek poniżej. Proszę zwrócić uwagę, na zanaczoną czerwona ramką zakładkę SQL, z której będziemy wielokrotnie korzystać.

Okno phpMyAdmina
Rysunek 2_1_0_2. Okno phpMyAdmina

Ćwiczenie 2_1_0_1. Tworzenie nowej bazy danych

Celem tego ćwiczenia jest pokazanie działania phpMyAdmina podczas tworzenia nowej bazy danych.

 1. Otwórz phpMyAdmin - zakładka SQL
 2. Wpisz zapytanie w języku SQL - CREATE DATABASE baza_testowa, co znacza utwórz nową bazę danych o nazwie baza_testowa.
 3. Wciśnij Wykonaj.
  Tworzenie nowej bazy danych
  Rysunek 2_1_0_3. Tworzenie nowej bazy danych o nazwie baza_testowa
 4. Powinien pokazać się komunikat o pomyślnym wykonaniu zapytania SQL.
  Pomyślne wykonanie zapytania SQL
  Rysunek 2_1_0_4. Pomyślne wykonanie zapytania SQL
 5. Po chwili zostaje pokazane okno główne phpMyAdmin, przy czym do listy baz danych została dodana nasza nowa baza baza_testowa.
  Okno główne phpMyAdmin z listą baz
  Rysunek 2_1_0_5. Okno główne phpMyAdmin z listą baz

Zapewne zauważyłeś, że phpMyAdmin posiada narzędzia, pozwalające administrować bazą danych bez znajomości języka SQL. My jednak musimy się nauczyć jego podstaw, aby potem nauczyć się administrować bazą danych z poziomu PHP.

Praca domowa

Jeżeli jeszcze nie zainstalowałeś XAMPPa, to zrób to a następnie powtórz ćwiczenie wykonane podczas zajęć.