POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Tworzenie tabel

Podczas tych zajęć utworzymy tabele naszej przykładowej bazy danych ksiegarnia_internetowa. Ponieważ nasza baza zaczyna przyjmować realny kształt, nauczymy się także eksportować ją do pliku, aby nie utracić efektów naszej pracy.

Ćwiczenie 3_4_0_1. Tworzenie tabel bazy ksiegarnia_internetowa

Uruchom phpMyAdmina, otwórz bazę ksiegarnia_internetowa, napisz poniższy kod SQL tworzący tabele i wciśnij Wykonaj.

CREATE TABLE klienci
(
 klient_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nazwisko CHAR(50) NOT NULL,
 adres CHAR(100) NOT NULL,
 miejscowosc CHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE zamowienia
(
 zamowienie_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 klient_id INT UNSIGNED NOT NULL,
 wartosc FLOAT(6,2),
 data DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE ksiazki
(
 isbn CHAR(13) NOT NULL PRIMARY KEY,
 autor CHAR(50),
 tytul CHAR(100),
 cena FLOAT(4,2)
);


CREATE TABLE ksiazki_zamowione
(
 zamowienie_id INT UNSIGNED NOT NULL,
 isbn CHAR(13) NOT NULL,
 ilosc TINYINT UNSIGNED,
 PRIMARY KEY(zamowienie_id, isbn)
);

CREATE TABLE recenzje_ksiazek
(
 isbn CHAR(13) NOT NULL PRIMARY KEY,
 recenzja TEXT
);
Tworzenie tabel bazy ksiegarnia_internetowa
Rysunek 3_4_0_1a. Tworzenie tabel bazy ksiegarnia_internetowa
Sprawdzenie utworzenia tabel bazy ksiegarnia_internetowa
Rysunek 3_4_0_1b. Sprawdzenie utworzenia tabel bazy ksiegarnia_internetowa

Przyjrzyj się kodowi SQL. Jest w nim kilka fragmentów, które widzisz po raz pierwszy. Na kolejnych zajęciach wszystko będzie wytłumaczone.

Ćwiczenie 3_4_0_2. Eksport tabel bazy ksiegarnia_internetowa

Nauczymy się eksportować tabele bazy danych do pliku, który możemy przechowywać na nośniku zewnętrznym. Otwórz bazę ksiegarnia_internetowa, zakładka Struktura, zaznacz wszystkie tabele i z listy rozwijanej wybierz Export.

Eksport tabel bazy ksiegarnia_internetowa - krok 1
Rysunek 3_4_0_2a. Eksport tabel bazy ksiegarnia_internetowa - krok 1

W kroku drugim pozostawiamy ustawienia domyślne i klikamy Wykonaj

Eksport tabel bazy ksiegarnia_internetowa - krok 2
Rysunek 3_4_0_2b. Eksport tabel bazy ksiegarnia_internetowa - krok 2

W trzecim kroku, zapisujemy plik bazy danych.

Eksport tabel bazy ksiegarnia_internetowa - krok 3
Rysunek 3_4_0_2c. Eksport tabel bazy ksiegarnia_internetowa - krok 3

Ćwiczenie 3_4_0_3. Import tabel bazy ksiegarnia_internetowa

Nauczymy się importować tabele bazy danych z pliku, otrzymanego wcześniej poprzez eksport tabel bazy danych. Otwórz bazę ksiegarnia_internetowa, zakładka Import, wybierz plik i kliknij Wykonaj.

Import tabel bazy ksiegarnia_internetowa
Rysunek 3_4_0_3. Import tabel bazy ksiegarnia_internetowa