POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Stosowanie aliasów

Aby wyszukać dane możemy, z niekiedy musimy podczas odwołania się to tabeli, zastosować inną jej nazwę. Nazwa pierwotna oraz zmieniona, tworzą tak zwane aliasy. Aby SQL mogło je ze sobą powiązać, stosuje się w zapytaniu klauzulę AS. Na przykład zamowienia AS z, to zadeklarowanie aliasu z dla tabeli zamowienia. Jak widzimy, dzięki aliasom możemy wydatnie skrócić zapytanie. Pokażemy to w ćwiczeniu, wcześniej jednak otwórz na oddzielnej karcie tabele naszej bazy ksiegarnia_internetowa.

Ćwiczenie 4_2_4_1. Zastosowanie aliasów do łączenia kilku tabel

Wykonamy ponownie ćwiczenie 4_2_2_2, przy czym zastosujemy aliasy.

SELECT klienci.nazwisko
FROM klienci, zamowienia AS z, ksiazki_zamowione AS k_z, ksiazki AS ks
WHERE klienci.klient_id=z.klient_id
AND z.zamowienie_id=k_z.zamowienie_id
AND k_z.isbn=ks.isbn
AND ks.tytul LIKE '%C++%';

W drugim wierszu zapytania utworzyliśmy aliasy, po to aby je dalej zastosować.

Zastosowanie aliasów do łączenia kilku tabel
Rysunek 4_2_4_1. Zastosowanie aliasów do łączenia kilku tabel

Podobnie jak poprzednio otrzymaliśmy miłośników programowania w C++. Są to panowie Ferdynand Kiepski oraz Jan Powolny.

Ćwiczenie 4_2_4_2. Zastosowanie aliasów do łączenia tabeli samej ze sobą

Aby połączyć tabelę samą ze sobą musimy zastosować aliasy. Jest to szczególnie przydatne wtedy, gdy chcemy znaleźć w tabeli dane, mające te same wartości. W ćwiczeniu chcemy wyszukać klientów mieszkających w tych samych miejscowościach.

SELECT kl_1.nazwisko, kl_2.nazwisko
FROM klienci AS kl_1, klienci AS kl_2
WHERE  kl_1.miejscowosc=kl_2.miejscowosc  
AND kl_1.nazwisko!=kl_2.nazwisko;
Zastosowanie aliasów do łączenia tabeli samej ze sobą
Rysunek 4_2_4_2. Zastosowanie aliasów do łączenia tabeli samej ze sobą

Jak widzimy, tylko panowie Ferynand Wspaniały i Ferdynand Kiepski mieszkają w tej samej miejscowości - Wrocławiu. Podwójne wyświetlenie wynika z połączenia typu "każdy z każdym".

Również, kolumny mogą mieć aliasy, o czym dowiemy się dokładniej w dalszym toku nauki