POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Wyszukiwanie danych

Do wyszukiwania w bazie wierszy tabel spełniających zadane kryteria służy polecenie SELECT. Może być ono wykonywane na różne sposoby z wielu opcjami. Można śmiało powiedzieć, że jest to najważniejsze polecenie SQL.

SELECT [opcje] pozycje
[INTO plik]
FROM nazwy_tabel
[WHERE warunek]
[GROUP BY rodzaj_grupowania]
[HAVING wartość_funkcji]
[ORDER BY porządek_sortowania]
[LIMIT limit]
[PROCEDURE nazwa_procedury(argumenty)]
[opcje_zamka];

Będziemy kolejno analizować kolejno wszystkie klauzule polecenia SELECT, zacznijmy jednak od najprostszego zapytania, bez żadnych dodatkowych opcji.

Ćwiczenie 4_2_0_1. Wyświetlanie zawartości wskazanych kolumn, we wskazanej tabeli

W pierwszym wierszu składni SELECT widzimy pozycje. Najczęściej są to kolumny tabeli, której nazwę umieścimy po FROM. Mogą to być również wyniki wykonania jakiegoś wyrażenia, co poznamy w dalszym toku nauki. Teraz otwórzmy naszą bazę ksiegarnia_internetowa i zastosujmy następujące polecenie SQL:

SELECT nazwisko, miejscowosc
FROM klienci;
Wyświetlanie zawartości wskazanych kolumn, we wskazanej tabeli
Rysunek 4_2_0_1. Wyświetlanie zawartości wskazanych kolumn, we wskazanej tabeli

W poleceniu wkazaliśmy kolumny nazwisko oraz miejscowosc znajdujące się w tabeli klienci i zawartość tych kolumn została pokazana.

Ćwiczenie 4_2_0_2. Wyświetlanie zawartości wszystkich kolumn, we wskazanej tabeli

W poprzednim ćwiczeniu pokazywaliśmy w danej tabeli, wszystkie rekordy pól wyszczególnionych po przecinkach. Chcąc wyszukać wartości wszystkich pól wszystkich rekordów danej tabeli, można zamiast wymieniać nazwy kolumn, zastosować symbol wieloznaczny * (gwiazdka). Zastosuj następujące polecenie SQL:

SELECT *
FROM ksiazki_zamowione;
Wyświetlanie zawartości wszystkich kolumn, we wskazanej tabeli
Rysunek 4_2_0_2. Wyświetlanie zawartości wszystkich kolumn, we wskazanej tabeli

W poleceniu wkazaliśmy (za pomocą znaku gwazdki) wszystkie kolumny znajdujące się w tabeli ksiazki_zamowione. Jak widzimy, została pokazana cała tabela.