POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Wskazywanie wierszy do pokazania

Stosowane przez nas wielokrotnie plecenie SELECT posiada klauzulę LIMIT. Jest ona szczególnie przydatna w aplikacjach internetowych. Stosując LIMIT, wskazujemy wiersze, które mają być wyświetlone. Pokażemy to w ćwiczeniu, które będzie wykonywane w oparciu o tabelę klienci naszej bazy ksiegarnia_internetowa, sięgnij więc najpierw do tabel tej bazy.

Tabela klienci
Rysunek 4_2_8_1. Tabela klienci

Ćwiczenie 4_2_8_1. Wyszukanie nazwisk wszystkich klientów w tabeli klienci, a następnie wyświetlenie trzech kolejnych nazwisk, począwszy od drugiego

Aby uzyskać zamierzony efekt, należy zastosować polecenie SQL:

SELECT nazwisko
FROM klienci
LIMIT 2,3;
Zastosowanie klauzuli LIMIT
Rysunek 4_2_8_2. Zastosowanie klauzuli LIMIT

Mamy jak widać trzy nazwiska, od pana Mirosława Mroza począwszy. Ale przecież pan Mróz znajduje się w trzecim wierszu tabeli klienci, a my chcieliśmy pokazać nazwiska począwszy od wiersza drugiego! Wszystko jest ok, po prostu wiersze indeksowane są od zera - pierwszy wiersz ma numer 0, drugi ma numer 1, natomiast trzeci posiada numer 2. Tak więc wszystko się zgadza. Nie pomyl indeksacji wierszy z liczbami klucza głównego klient_id. Liczby klucza głównego mogłyby być dowolne, byle tylko każda z nich była inna.