POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Sortowanie danych

Jeżeli chcemy otrzymać dane bardziej czytelne, wyświetlone według określonego przez nas porządku, stosujemy w poleceniu SELECT klauzulę ORDER BY. Ćwiczenia będą wykonywane w oparciu o bazę ksiegarnia_internetowa, więc przypomnij sobie najpierw tabele tej bazy.

Ćwiczenie 4_2_6_1. Wyszukiwanie danych i pokazanie wyników posortowanych w porządku rosnącym

Zastosuj polecenie SQL:

SELECT nazwisko, adres
FROM klienci
ORDER BY nazwisko;
Wyszukiwanie danych i pokazanie wyników posortowanych w porządku rosnącym
Rysunek 4_2_6_1. Wyszukiwanie danych i pokazanie wyników posortowanych w porządku rosnącym

Została utworzona tabela, zawierająca nazwiska klientów uporządkowane w kolejności alfabetycznej, rosnąco. W naszej tabeli mamy w jednej kolumnie imiona i naziska, tak więc rekordy sortowane są najpierw pod względem imion, a potem, jeżeli jest taka potrzeba, pod względem nazwisk. Gdybyśmy chcieli sortować według nazwisk, to powinniśmy inaczej utworzyć tabelę, tworząc oddzielną kolumnę imion i oddzielną kolumnę nazwisk. Porządek rosnący jest domyślnym sposobem sortowania - od a do z lub od liczby najmniejszej do największej. Możemy w zapytaniu jawnie to zadeklarować dodając na końcu zapytania słowo kluczowe ASC, albo pominąć tak jak w wykonanym ćwiczeniu.

Ćwiczenie 4_2_6_2. Wyszukiwanie danych i pokazanie wyników posortowanych w porządku malejącym

Jeżeli chcemy wyszukane dane pokazać jako posortowane w porządku malejącycm, musimy zastosować słowo kluczowe DESC. Nasze sapytanie SQL, będzie wtedy wyglądać następująco:

SELECT nazwisko, adres
FROM klienci
ORDER BY nazwisko DESC;
Wyszukiwanie danych i pokazanie wyników posortowanych w porządku malejącym
Rysunek 4_2_6_2. Wyszukiwanie danych i pokazanie wyników posortowanych w porządku malejącym

Uwaga. Sortowanie, może się odbywać według kilku kolumn. Można je wskazywać poprzez podanie nazw, aliasów, a nawet pozycji na których występują w tabeli.