POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Projektowanie internetowej bazy danych

Etap projektowania poprzedza etap tworzenia. Tworzenie bazy, a potem różne operacje na danych będziemy wykonywać za pomocą języka SQL (ang.Structured Query Lenguage) - strukturalnego języka zapytań. Jest to najbardziej rozpowszechniony język dostępu do systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. SQL służy do zapisywania i odczytywania danych. Ten język, jest rozpoznawalny przez prawie wszystkie systemy baz danych - jak na przykład MySQL, Oracle, PosstgreeAQL, Sybase, Microsoft SQL Server. Opanowanie tego języka nie powinno stanowić większego problemu, natomiast poprawne zaprojektowanie bazy danych będzie wprost niemożliwe, jeżeli nie poznamy podstaw teorii relacji i zasad obowiązujących na etapie projektowania. W tym dziale poznamy programy, z którymi będziemy pracować oraz omówimy etap projektowania relacyjnej bazy danych. Będziemy realizować następujace tematy: