10 marca 2023 roku odbył się w Lublinie etap regionalny X edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany dla szkół biorących udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy KULTURA BEZPIECZEŃSTWA.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Turczyńska i Kamila Wójcik z klasy IV TG. Uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników.

Opracował: Mirosław Sulima