Z okazji Dnia Programisty nasza szkoła w dniu 13 września 2023 r. przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas 8 z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie.
Zajęcia prowadził uczeń klasy 2 Technik Programista Krystian Turek oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Grzegorz Małek.
Uczniowie zapoznali się z podstawami programowania w języku Python.
Jako podsumowanie zajęć wykonali samodzielnie prostą aplikację do pracy z danymi. Uczniowie którzy jako pierwsi ukończyli zadanie w całości otrzymali nagrody w postaci plecaka Predator.
Zajęcia miały na celu przedstawić uczniom zawód programisty oraz ofertę edukacyjną naszej szkoły.

GALERIA

Kolejny raz, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Krasnymstawie, wygrywają indeksy w Ogólnopolskim Fotograficznym Konkursie „Człowiek w krajobrazie”. Na uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 23.05.2023r., w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL w Lublinie, nagrodzono następujących zwycięzców:

 I miejsce ex aequo - Katarzyna Kuźmicka IV GTR i Mateusz Matys III TI
II miejsce - Katarzyna Pieczykolan IV GTR
III miejsce - Natalia Sadowska IV GTR
Wyróżnienie - Natalia Wrona IV GTR

Opiekunami uzdolnionej młodzieży były Dorota Włodarczyk (klasa IV GTR) i Edyta Pomijan ( klasa III TI).

GALERIA

"Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego..."

To motto uroczystości pożegnania uczniów klas czwartych, które odbyło się w naszej szkole dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Uroczystość uświetnili swą obecnością goście: pani Justyna Przysiężniak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego, Pan Mirosław Księżuk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, pani Joanna Cieślak Przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice, nauczyciele i społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

Dyrektor szkoły pani Renata Burdan pogratulowała młodym ludziom ukończenia szkoły i życzyła sukcesów podczas egzaminów maturalnych. Do tych życzeń przyłączyli się także goście.

Kolejnym ważnym momentem uroczystości było ogłoszenie laureata nagrody Złotego Absolwenta, ufundowanej przez Radę Rodziców ZS Nr 2, którym został Jakub Kata z klasy IV technik informatyk.

Pani Justyna Przysiężniak i pan Mirosław Księżuk wręczyli  nagrody oraz stypendia Starosty dla wyróżniających się absolwentów: Jakuba Katy,  Aleksandry Kasprzak, Oliwii Stefańczyk i Natalii Wrony.

Następnie pani Dyrektor wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wręczając im nagrody oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

Najlepsi uczniowie klas maturalnych otrzymali dyplomy uznania i nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe.

Wiele wzruszeń wywołały słowa pożegnania ze szkołą wygłoszone w imieniu maturzystów przez Jakuba Gołębiowskiego, których dopełnieniem były życzenia i piękne bukiety kwiatów dla dyrekcji, wychowawców oraz gości.

Młodzież klas młodszych przygotowała dla absolwentów część artystyczną. Na pamiątkę chwil spędzonych w naszej szkole oraz z życzeniami powodzenia na egzaminie dojrzałości maturzyści otrzymali czterolistne koniczynki.

Apel przygotowali: Agata Maciejewska, Jolanta Ostrowska, Anna Kurzak, Zbigniew Szałaj, Mirosław Jurkowski, Weronika Kleszowska.

 

GALERIA

24 kwietnia 2023 r w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbył się etap Powiatowego Młodzieżowego Konkursu Motoryzacyjnego.

Milo nam poinformować, iż nasi uczniowie zajęli II miejsce. Gratulacje dla Marcina Frącka, Damiana Jaworskiego i Mateusza Cichosza, którzy wykazali się najlepszymi umiejętnościami w jeździe sprawnościowej samochodem. Drużynę do konkursu przygotowywali pan Mirosław Sulima oraz pan Adam Korkosz.

I miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Siennicy Różanej a III miejsce młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Powiatowy Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny należy niewątpliwie do najważniejszych działań w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego inicjatorem jest Polski Związek Motorowy wspierany przez Komendę Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Założenia turniejowych rozgrywek koncentrują się przede wszystkim na popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, jak również propagowaniu kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnik ruchu drogowego oraz rozpowszechnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W powiecie krasnostawskim inicjatorami rozgrywek motoryzacyjnych są: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Komenda Policji, Wojewódzki Ośrodek ruchu Drogowego w Chełmie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

Opracował Mirosław Sulima

GALERIA

 W dniu 25.04.2023 w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie odbył się XX Powiatowy Konkurs Profilaktyczny, który miał na celu kształtowanie zdrowego stylu życia
i uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę życia i zdrowia.

Konkurs został przeprowadzony w ciekawej formie teleturnieju "Jeden z dziesięciu" i składał się z trzech etapów:

  1. Etap pierwszy: każdy z uczestników usłyszał dwa pytania, dwie błędne odpowiedzi dyskwalifikowały uczestnika z dalszych rozgrywek.
  2. Etap drugi  (runda eliminacji): uczestnicy usłyszeli tyle pytań, ile potrzeba, aby zostało ich troje do rundy finałowej.
  3. Etap trzeci - finał : uczestnicy odpowiadali na 30 pytań.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I TH: Julia Czerniakowska i Patrycja Suchodolska, która doszła do drugiego etapu i odpadła tuż przed finałem.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami.

 

Opracowała: Justyna Mańkowska-Wrona