Podsumowanie programu Erasmus w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie

 

Dnia 6 grudnia 2022 roku w auli Zespołu Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego odbyło się uroczyste podsumowanie programu Erasmus z lat 2019 -2022, na które zaproszeni byli uczestnicy mobilności do Włoch i Grecji. Spotkanie swoją obecnością uświetnili:

- Pani Poseł Teresa Hałas,

- Pan Marek Nowosadzki - Wicestarosta Krasnostawski,

- Pan Witold Boruczenko - Przewodniczący Rady Powiatu,

 - Pan Mirosław Księżuk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

 Spotkanie prowadziła uczennica klasy IV technik optyk Nikola Kubik.

Na wstępie Pani dyrektor Renata Burdan powitała zacnych gości. Następnie Pan Mirosław Jurkowski, szkolny koordynator programu Erasmus, przedstawił wzbogacone zdjęciami sprawozdanie z realizacji mobilności do Włoch i Grecji. Po tym wstąpieniu przeprowadzono wideokonferencję z udziałem partnerów z Bolonii i Rethymnon. Zgromadzeni usłyszeli wiele miłych słów i zaproszenie do dalszej owocnej współpracy. Pani dyrektor podziękowała gościom za współpracę i przybycie, wręczając drobne upominki. Po części sprawozdawczej głos zabrali kolejno Pani Teresa Hałas, Pan Marek Nowosadzki i Pan Witold Boruczenko. W ich wypowiedziach padło wiele ciepłych słów o pracy szkoły i szansach rozwoju zawodowego, jakie daje program Erasmus młodzieży z małych miejscowości. Prelegenci wyrazili swoje zadowolenie z działalności zespołu Erasmus, podkreślając kreatywność jego członków oraz życzyli dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Po krótkiej części artystycznej, w której wystąpiła Karolina Żebrowska uczennica IV klasy technik hotelarstwa, obecnych zaproszono na lunch w stylu włoskim i greckim. Podczas degustacji uczestnicy rozmawiali o dalszych planach związanych z programem Erasmus i wspominali pobyt w Bolonii i Rethymnon.

W dwóch edycjach programu Erasmus udział wzięło 48 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik optyk, technik, geodeta, technik elektronik, technik elektryk i technik informatyk.

                                                                                               Opracował Mirosław Jurkowski

GALERIA