Uczniowie → Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowskiOpiekunami Samorządu Uczniowskiego jest p. Magda Krzywicka-Iwan

Przewodniczący SU: Paulina Leszczyńska III TG

Z-ca przewodniczącego: Aleksandra Kaczor II TO

Sekarbnik: Aleksandra Kasprzak II TO