Rodzice → Rada Rodziców

DANE DO KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie

Nr konta bankowego   38 8200 0008 2001 0013 7201 0001