Projekty UE → Erasmus+

Erasmus+ konkurs 2019

11.12.2019
logo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji Erasmus+ 2019

WYNIKI REKRUTACJIPobierz

Erasmus+ konkurs 2019

25.10.2019
logo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Erasmus+ konkurs 2019


Projekt dedykowany uczniom/uczennicom II i III klasy Technikum Nr 2 kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa, technik elektryk, technik informatyk. Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 2019 na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063933. Zakwalifikowani uczestnicy wyjadą na 4 tygodniowy staż zawodowy do Włoch w terminie 28. 06. 2020r. do 25. 07. 2020r. Wyjazd jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają kieszonkowe.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI ERASMUS 2019Pobierz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKAPobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik 1Pobierz

REGULAMIN REKRUTACJIPobierz

Erasmus+ konkurs 2019

19.09.2019
logo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Erasmus+ konkurs 2019


Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie przystępuje do realizacji działania w ramach programu Erasmus+ Cieszy nas fakt, że znaleźliśmy się w gronie 16 beneficjentów z całego województwa lubelskiego, którzy uzyskali akceptację wniosku. Prace przygotowawcze rozpoczęliśmy w lutym 2019r. podejmując decyzję o aplikowaniu w konkursie. Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek. Narodowa Agencja zatwierdziła go do realizacji, a kolejnym etapem było podpisanie umowy finansowej.
Zasadniczą częścią projektu mobilności będzie wyjazd 20 uczniów na czterotygodniowy staż zawodowy do Włoch. Program skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik hotelarstwa.
Już w październiku rozpoczynamy rekrutację uczestników.
Akademia Erasmus+
16 września 2019r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała konferencję „Zarządzania projektami mobilności edukacyjnej w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+ Konkurs 2019” W czasie szkolenia profesjonalnie przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem projektem, kwestie finansowe, sprawozdawcze oraz poszczególne etapy realizacji.
W konferencji uczestniczył Mirosław Jurkowski szkolny koordynator programu Erasmus+ 2019.

„Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim” [nr 2016-1-PL01 -KA102-025004]

03.01.2017
logo

„Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim” [nr 2016-1-PL01 -KA102-025004]

Projekt pt. „Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim” [nr 2016-1-PL01-KA102-025004], realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie uprzejmie informują wszystkich uczniów/uczennice kształcących się na kierunku: – technik hotelarstwa oraz technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie , o możliwości przystąpienia do projektu pt. „Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim”. W ramach projektu zostaną zrealizowane na terytorium Niemiec praktyki zawodowe. u pracodawców lub w placówce kształcenia zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w maju /wrześniu 2017r. Czas trwania praktyk wyniesie 14 dni, w tym 2 dni podróży. Przed odbyciem praktyk uczestnicy skorzystają z zajęć przygotowawczych (j. niemiecki/angielski 30h, kurs kulturowy 5h, kurs kreowania postawy przedsiębiorczej 8h).

Projekt umożliwi wykorzystanie i poszerzenie zdobytej wiedzy w międzynarodowym środowisku pracy. Potwierdzeniem odbycia praktyk będzie wydanie dokumentu Europass Mobilność. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkim zainteresowanym zaleca się dokładne zapoznanie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły. Uczeń/uczennica zgłaszający się na praktykę zagraniczną powinni złożyć do sekretariatu szkoły, do dnia 16.01.2017r. dokumenty określone w Regulaminie, tj. formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu (dokumenty dostępne na stronie www.glowacki.p9.pl ,

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy uzyskają najwyższy wynik punktowy w procesie rekrutacji, obejmującym:

  • – rozmowę kwalifikacyjną (uzasadnienie chęci wzięcia udziału w projekcie, wiedza z zakresu praktyk, predyspozycje osobowościowe do wyjazdu za granicę) – do zdobycia 0-15 pkt.;
  • – wynik średniej ocen w semestrze poprzedzającym udział w projekcie – do zdobycia 0- 5 pkt.;
  • – zamieszkanie na terenach wiejskich – do zdobycia 1 pkt.

Ogłoszenie o rekrutacji do projektuPobierz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA-UCZESTNIKCZKI-RODZICA-OPIEKUNA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKUPobierz

formularz zgłoszeniowy (osoba niepełnoletnia) Pobierz

formularz zgłoszeniowy (osoba pełnoletnia) Pobierz

Regulamin projektu -Absolwent-pracownik w wymiarze europejskim (1) Pobierz