Uczniowie → Materiały → Egzamin E.14

Zadania z rozwiązaniami do egzaminu E.14

Opracował Józef Kańczugowski

Egzaminy praktyczne

Lp Opis zadań egzaminacyjnych Pobierz wykonanie
1 Zadanie polega na utworzeniu strony głównej zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku. Na stronie znajduje się baner w formacie JPEG, który należy wykonać stosując się do zamieszczonego w zadaniu wzoru. W szablonie strony znajdują się oprócz banera, linki do dwóch podstron. Na jednej postronie należy utworzyć skrypt JavaScript, który wykonuje podstawowe działania matematyczne, natomiast na drugiej stronie, skrypt PHP ma obliczać potęgowanie. Obie podstrony należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi wzorami. pobierz ZIP
2 W pierwszej części zadania, należy utworzyć za pomocą MS Access bazę składającą się z tabeli, formularza oraz raportu. Raport nalezy wyeksportować w formacie html. Druga część zadania polega na utworzeniu strony głównej zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku. Na stronie znajduje się baner w formacie JPEG, który otrzymujemy poprzez przeskalowanie gotowego, załączonego banera. W szablonie strony w sekcji nawigacyjnej, znajduje się link do strony głównej, podstrony oraz odsyłacz pocztowy. Szablon ma zawierać także przesuwający się napis oraz datę ostatniej aktualizacji usyskaną poprzez wstawienie gotowego skryptu JS. W obrzarze treści strony głównej należy umieścić przeskalowany obrazek, podany w załączniu. W obszarze treści podstrony należy utworzyć tabelę, pod tabelą ma znajdować się link do pliku wygenerowanego podczas pracy z bazą danych pobierz ZIP
3 Należy wykonać stronę internetową, zgodnie z załączonym wzorem. W nagłówku znajduje się baner, który należy wykonać wg. załączonego wzoru. Po lewej usytuowane jest menu nawigacyjne do dwóch podstron, z których jedna ma się otwierać po podaniu hasła. Na jednej podstronie podajemy liczbę całkowitą a skrypt odpowiada czy jest to liczba ujemna, dodatnia, czy zero. Na drugiej podstronie podajemy dwie liczby całkowite, natomiast skrypt ma wyświetlić wszystkie liczby całkowite z podanego zakresu. pobierz ZIP
4 W pierwszej części zadania, należy utworzyć 3 pliki graficzne zgodnie z zamieszczonym opisem. W części drugiej tworzymy prostą stronę, na której mają być pokazane wykonane wcześniej obrazki kolejno jeden za drugim, przy czym są one zmniejszone. Kliknięcie obrazka ma powodować pokazanie go w oryginalnych rozmiarach. W części trzeciej mamy trochę zabawy z Accsessem. Tworzymy 4 tabele, w tym łącznikową, następnie tworzymy formularz, raport oraz kwerendę. pobierz ZIP
5 Zadanie polega na wykonaniu strony sklepu komputerowego zgodnie z podanym szablonem. W nagłówku znajduje się baner, który wykonujemy wg. zamieszczonych wskazówek. W prawej sekcji strony znajdują się miniatury obrazków, które mają się powiększać do oryginalnych rozmiarów, po najechaniu na nie wskaźnikiem myszki. Na jednej z podstron znajduje się automatycznie uruchamiany pokaz czterech obrazków. Wejście na inną podstronę jest możliwe po zalogowaniu się. Login i hasło są zapisane w pliku na serwerze. pobierz ZIP
6 Zadanie składa się z czterech części. W pierwszej należy utworzyć bazę danych MySQL umieszczając kod SQL w pliku zewnętrznym. Korzystamy z monitora MySQL. W części drugiej wykonujemy logo szkoły zgodnie z zamieszczonym wzorem. Trzecia część polega na utworzeniu strony z formularzem pocztowym. W ostatniej części poprawiamy podany z błędami kod HTML. pobierz ZIP
7 Zadanie składa się z czterech części. W pierwszej należy utworzyć stronę, która za pomocą PHP łączy się z MySQL, a następnie ze wskazaną bazą. W drugiej części tworzymy za pomocą MS Access bazę danych składającą się z jednej tabeli. Po utworzeniu tabeli należy wykonać kwerendę krzyżową. W trzeciej części wykonujemy obrazek przycisku (stosując program do grafiki wektorowej), który zastosujemy w części czwartej. Część czwarta polega na wykonaniu przycisku odsyłającego na wskazaną stronę. pobierz ZIP
8 Zadanie składa się z trzech części. W pierwszej należy utworzyć prosty szablon strony kierując się słowo w słowo poleceniem. W drugiej części tworzymy stronę z formularzem pocztowym. Na stronie ma się znajdować skrypt sprawdzający poprawność wprowadzonych danych. Jest więc walidacja formularza za pomocą JavaScript, dodatkowo, poza poleceniem zadania, jest pokazany ten sam formularz z walidacją za pomocą PHP. W trzecim zadaniu tworzymy za pomocą MS Access prostą bazę danych, biorąc pod uwagę pierwszą postać normalną. pobierz ZIP
9 Zadanie polega na utworzeniu prostej księgarni internetowej. Użytkownik loguje się, natomiast nowy użytkownik musi się zarejestrować. Wszystkie dane zapisywane są w MySQL. Wybrane książki są wrzucane do koszyka, decyzja zakupu zmniejsza odpowiednio "stan magazynowy" książek zapisanych w bazie danych. Strona powinna być responsywna, zgodnie w warunkami określonymi w zadaniu. Powinna posiadać favicon. Na stronie głównej powinna być umieszczona animacja wykonana dowolnym programem. pobierz ZIP
10 Trochę grafiki, trochę HTML, trochę CSS, trochę JavaScript i trochę PHP - tak najprościej można to zadanie scharakteryzować. W sumie łatwizna. pobierz ZIP
11 Mamy spakowaną bazę, którą importujemy za pomocą phpMyAdmina, co dokumentujemy na screenie. Następnie tworzymy kilka zapytań, które umieszczamy w oddzielnym pliku. Dalej należy utworzyć stronę o wyglądzie zgodnym z podanymi informacjami. Na stronie za pomocą skryptu PHP wyświetlamy dane z bazy, stosując utworzone wcześniej zapytania. Tak przy okazji, jeżeli masz problemy ze składnią SQL, to zajrzyj do tego wykładu pobierz ZIP
12 Należy zaimportować za pomocą phpMyAdmin bazę podaną w spakowanym pliku. Następnie tworzymy kilka zapytań, umieszczając je w oddzielnym pliku i dokumentując ich działanie na screenach. Dalej tworzymy stronę na zgodnie z instrukcjami podanymi w zadaniu. Na stronie pokazane są screeny zapytań, odsyłacz do pliku z zapytaniami oraz odsyłacz do rozpakowanego na początku pliku z danymi bazy. Dodatkowo należy napisać skrypt zamieniający temperaturę podaną w stopniach Celsjusza, na Kelwiny i Fahrenheity. pobierz ZIP
13 Zadanie podobne do zadania nr 11, pokazany jest jeden sposób, aby sprawdzić inne sposoby przejrzyj przykłady zadań PHP - zobacz zadanie nr 6 w tabeli Zadania trochę trudniejsze. Zastosowanie tablic, definiowanie własnych funkcji, zapis/odczyt danych w plikach i w bazach danych. Zakładamy w przykładzie, że włączony jest mechanizm automatycznego umieszczania i usuwania ukośników. pobierz ZIP
14 Ponownie zadanie podobne do zadania nr 11, pokazany jest jeden sposób, aby sprawdzić inne sposoby przejrzyj przykłady zadań PHP - zobacz zadanie nr 6 w tabeli Zadania trochę trudniejsze. Zastosowanie tablic, definiowanie własnych funkcji, zapis/odczyt danych w plikach i w bazach danych. Zakładamy w przykładzie, że włączony jest mechanizm automatycznego umieszczania i usuwania ukośników. pobierz ZIP