Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

10.12.2016
 Zdjęcia 

Nasi stypendyści


9.12.2016r. p. Dyrektor Elżbieta Zadrąg i stypendyści z naszej szkoły, Marlena Janeczek (TAK) oraz Łukasz Kaluźniak (TI), otrzymali listy gratulacyjne z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka. Marlena i Łukasz są stypendystami programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i Kompetencje Działania 12. 4 Kształcenie Zawodowe regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Opracował: Mirosław Jurkowski