W dniu 10.03.2021 uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Krasnymstawie z klas IV: technik informatyk, technik elektryk i elektronik, technik geodeta, technik hotelarstwa, technik optyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w zajęciach online przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie, które były poświęcone zagadnieniom związanym
z zawieraniem umowy o pracę. Temat ten w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała młodzieży pani Katarzyna Fałek–Kurzyna. Dzisiejsze zajęcia rozpoczęły cykl spotkań na temat prawa pracy.
W zajęciach wzięło udział 72 uczniów. W najbliższej przyszłości odbędą się warsztaty dla uczniów klas trzecich. Dziękujemy za spotkanie i czekamy na kolejne zajęcia.
Stronę techniczną spotkania zorganizował pan Grzegorz Małek.
Organizatorem zajęć był pan Mirosław Sulima.