"Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyznaczonego portu”

Michel de Montaigne

                 Dnia 3 marca 2021 roku klasa III technik hotelarstwa i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz II  technik hotelarstwa  i elektronik po szkole podstawowej uczestniczyły w szkoleniu na temat poczucia własnej wartości.Spotkanie zorganizowane zostało w ramach współpracy z Uczelnią Państwową  im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Prowadząca , pani dr Halina Iwańczyk, w bardzo przystępny sposób przybliżyła uczestnikom tematykę związaną z okresem dojrzewania .Mówiła o czynnikach  wpływających na poczucie własnej wartości oraz przedstawiła  proces formowania osobowości.

            Pani Doktor przedstawiła różne koncepcje formowania tożsamości, ale niestety wyjaśniła nam , że nie ma recepty na budowanie poczucia tożsamości. Każdy  człowiek ma swoją, indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego.

Wirtualnym bukietem kwiatów uczniowie podziękowali prowadzącej  za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

Dziękujemy i czekamy na kolejne spotkania.

Opracowała Iwona Dobosz