"Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego..."

To motto uroczystości pożegnania uczniów klas czwartych, które odbyło się w naszej szkole dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Uroczystość uświetnili swą obecnością goście: pani Justyna Przysiężniak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego, Pan Mirosław Księżuk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, pani Joanna Cieślak Przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice, nauczyciele i społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

Dyrektor szkoły pani Renata Burdan pogratulowała młodym ludziom ukończenia szkoły i życzyła sukcesów podczas egzaminów maturalnych. Do tych życzeń przyłączyli się także goście.

Kolejnym ważnym momentem uroczystości było ogłoszenie laureata nagrody Złotego Absolwenta, ufundowanej przez Radę Rodziców ZS Nr 2, którym został Jakub Kata z klasy IV technik informatyk.

Pani Justyna Przysiężniak i pan Mirosław Księżuk wręczyli  nagrody oraz stypendia Starosty dla wyróżniających się absolwentów: Jakuba Katy,  Aleksandry Kasprzak, Oliwii Stefańczyk i Natalii Wrony.

Następnie pani Dyrektor wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wręczając im nagrody oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

Najlepsi uczniowie klas maturalnych otrzymali dyplomy uznania i nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe.

Wiele wzruszeń wywołały słowa pożegnania ze szkołą wygłoszone w imieniu maturzystów przez Jakuba Gołębiowskiego, których dopełnieniem były życzenia i piękne bukiety kwiatów dla dyrekcji, wychowawców oraz gości.

Młodzież klas młodszych przygotowała dla absolwentów część artystyczną. Na pamiątkę chwil spędzonych w naszej szkole oraz z życzeniami powodzenia na egzaminie dojrzałości maturzyści otrzymali czterolistne koniczynki.

Apel przygotowali: Agata Maciejewska, Jolanta Ostrowska, Anna Kurzak, Zbigniew Szałaj, Mirosław Jurkowski, Weronika Kleszowska.

 

GALERIA