24 kwietnia 2023 r w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbył się etap Powiatowego Młodzieżowego Konkursu Motoryzacyjnego.

Milo nam poinformować, iż nasi uczniowie zajęli II miejsce. Gratulacje dla Marcina Frącka, Damiana Jaworskiego i Mateusza Cichosza, którzy wykazali się najlepszymi umiejętnościami w jeździe sprawnościowej samochodem. Drużynę do konkursu przygotowywali pan Mirosław Sulima oraz pan Adam Korkosz.

I miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Siennicy Różanej a III miejsce młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Powiatowy Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny należy niewątpliwie do najważniejszych działań w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego inicjatorem jest Polski Związek Motorowy wspierany przez Komendę Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Założenia turniejowych rozgrywek koncentrują się przede wszystkim na popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, jak również propagowaniu kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnik ruchu drogowego oraz rozpowszechnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W powiecie krasnostawskim inicjatorami rozgrywek motoryzacyjnych są: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Komenda Policji, Wojewódzki Ośrodek ruchu Drogowego w Chełmie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

Opracował Mirosław Sulima

GALERIA