5 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły, uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Obóz zagłady był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 r. wymordowano około 450 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale też z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Pierwszy transport do obozu zagłady w Bełżcu przybył 17 marca 1942 r. Data ta to także początek „Aktion Reinhardt”, operacji mającej na celu deportację, zagładę i grabież mienia Żydów z Generalnego Gubernatorstwa. Obóz w Bełżcu powstał jako pierwszy spośród trzech tego typu ośrodków.

       Uczniowie poznali historię obozu, jego organizację, warunki transportu więźniów oraz metody zabijania zastosowane później w Treblince i Sobiborze. Uczestniczyli także lekcji muzealnej i warsztatach edukacyjnych na temat „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Świadectwa i dylematy Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej”.

   Opiekunami młodzieży w czasie wyjazdu była p. Monika Matwiej i p. Aneta Przybyła.

GALERIA