Powiat krasnostawski realizuje projekt pod nazwą; „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego”. Zarząd i Rada Powiatu w Krasnymstawie otrzymali dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Klimatu – Operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” naboru wniosków na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 7,6 mln zł , a Powiat Krasnostawski otrzymał  dofinansowanie na kwotę ok. 5,1 mln zł.

Projekt realizowany jest w następujących placówkach: I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie. 

W Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, koszt inwestycji wyniósł 
– 2 075 266 zł. W ramach prac remontowych wykonano:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • montaż oświetlenia wewnętrznego wykorzystujący diody led,
  • wymianę źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda,
  • wymianę całej instalacji grzewczej,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i budynku szkoły,
  • ocieplenie stropodachu budynku sali gimnastycznej,
  • zmodernizowano systemy centralnego ogrzewania.

Dzięki zrealizowanej inwestycji w szkole nastąpi: oszczędność energii, redukcja zanieczyszczeń, poprawa estetyki,  stworzenie komfortowych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli.  

 

GALERIA