Uczniowie klasy I TG i I TEL, 9 grudnia uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat: „Życie w średniowiecznym grodzie”, którą przeprowadził pan Konrad Grochecki. Młodzież poznała historię rozwoju, konstrukcje i specyfikę życia codziennego w  średniowiecznych grodach na ziemiach polskich.
We wtorek 6 grudnia, klasy II TI/ TMRiA oraz III TH/TG, wzięły udział w „Mikołajkach w Szczekarzewie”. W ramach spotkania wysłuchały interesującej gawędy pana Tomasza Sienickiego na temat swojego przodka Mikołaja Sienickiego herbu Bończa, żyjącego w latach 1520-1582, wybitnego polityka XVI wieku związanego z naszym regionem.
Lekcje muzealne zorganizowane były, w ramach współpracy z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

GALERIA