Do zobaczenia w dorosłym życiu …

 To motto uroczystości pożegnania uczniów klas czwartych, które odbyło się w naszej szkole dnia 29 kwietnia 2022 roku.

  Uroczystość uświetnili swą obecnością goście: pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP,  pan Andrzej Leńczuk Starosta Krasnostawski, pan Marek Nowosadzki Wicestarosta Krasnostawski, pan Witold Boruczenko  Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, pani Justyna Przysiężniak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego, pani Aleksandra Stachula Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, pani Agnieszka Rowińska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice, nauczyciele i społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

    Dyrektor szkoły pani Renata Burdan pogratulowała młodym ludziom ukończenia szkoły i życzyła sukcesów podczas egzaminów maturalnych. Do tych życzeń przyłączyli się także goście.

   Następnie pani Dyrektor wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wręczając im nagrody oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Pani Aleksandra Stachula wręczyła nagrody oraz stypendia dla wyróżniających się absolwentów: Emilii Bortackiej, Jakuba Knapa i Marka Jaworskiego.

  Kolejnym ważnym momentem uroczystości było ogłoszenie laureatów nagrody Złotego Absolwenta, ufundowanej przez Radę Rodziców ZS Nr 2, którymi zostali Emilia Bortacka z klasy IV technik geodeta i Jakub Knap z klasy IV technik informatyk.

    Wiele wzruszeń wywołały słowa pożegnania ze szkołą wygłoszone w imieniu maturzystów przez Pawła Fornala, których dopełnieniem były życzenia i piękne bukiety kwiatów dla dyrekcji, wychowawców i gości oraz kwiaty dla nauczycieli i pracowników szkoły.

    Młodzież klas młodszych przygotowała dla absolwentów część artystyczną.

Apel przygotowali wychowawcy klas trzecich: Anna Kurzak, Dorota Włodarczyk, Jolanta Ostrowska, Mateusz Korzeniowski, Katarzyna Ciechan.

 

                                                                   Opracowała Anna Kurzak 

GALERIA