Szkolenie bazujące na programie Cisco CCNA Routing and Switching zawierający szeroko ujętą wiedzę z zakresu sieci, poczynając od podstaw, a kończąc na zaawansowanych aplikacjach i usługach sieciowych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem pełen program CCNA Routing and Switching, który został rozszerzony o dodatkowe umiejętności niezbędne dla każdego samodzielnego administratora oraz większa ilość zajęć praktycznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują pracy w branży informatyczno-telekomunikacyjnej (ICT) na poziomie podstawowym lub których celem jest spełnienie wstępnych warunków na drodze do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności w zakresie ICT.

CCNA R&S stanowi zintegrowany i kompleksowy zakres zagadnień sieciowych przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego oraz zawodowego rozwoju umiejętności. Program CCNA R&S jest odpowiedni dla osób na wielu poziomach kształcenia oraz typów instytucji, włączając szkolnictwo wyższe, szkoły średnie, szkoły zawodowe oraz inne ośrodki szkoleniowe.

Program nauczania CCNA R&S pomaga uczestnikom rozwijać umiejętności oraz pozwala na budowanie podstaw sukcesów w karierze inżyniera sieciowego oraz stopni naukowych. Kurs zawiera doskonale przygotowane materiały teoretyczne, pozwalające na łatwe wykorzystanie tej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych. Kurs dostarcza słuchaczom duże możliwości do zdobywania nowych umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do projektowania, instalowania, działania oraz utrzymywania sieci w średnich i małych przedsiębiorstwach, jak również w przedsiębiorstwach działających w środowisku dostawców usług sieciowych.

CCNA R&S oferuje dokładnie zgłębioną teorię, zadania laboratoryjne stawiające wysokie wymagania przed słuchaczem oraz szczegółowy przegląd funkcjonowania protokołów.