Kurs PCAP: Programming Essentials in Python (w skrócie: Python Essentials ) obejmuje wszystkie podstawy programowania w języku Python, a także ogólne koncepcje i techniki programowania.

Kurs zaznajamia również z podejściem obiektowym. Kurs podzielony jest na sześć modułów .

Każdy student ma dostęp do hands-on materiałów treningowych , laboratoriach , quizy i oceny , aby dowiedzieć się, jak wykorzystać umiejętności i wiedzy zdobytej na kursie i interakcji z niektórych zadań programowych i rzeczywistych sytuacjach .

Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili wykonać zadania programistyczne związane z podstawami programowania w języku Python oraz zrozumieć podstawowe pojęcia i techniki stosowane w programowaniu obiektowym.

Ponadto będą gotowi do podjęcia następujących kwalifikacji:

  • PCEP - Certified Entry-Level Programmer Python Programmer;
  • PCAP - Certyfikowany programista Python.