Szkolenie bazujące na programie Cisco CCNA Routing and Switching zawierający szeroko ujętą wiedzę z zakresu sieci, poczynając od podstaw, a kończąc na zaawansowanych aplikacjach i usługach sieciowych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem pełen program CCNA Routing and Switching, który został rozszerzony o dodatkowe umiejętności niezbędne dla każdego samodzielnego administratora oraz większa ilość zajęć praktycznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują pracy w branży informatyczno-telekomunikacyjnej (ICT) na poziomie podstawowym lub których celem jest spełnienie wstępnych warunków na drodze do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności w zakresie ICT.

CCNA R&S stanowi zintegrowany i kompleksowy zakres zagadnień sieciowych przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego oraz zawodowego rozwoju umiejętności. Program CCNA R&S jest odpowiedni dla osób na wielu poziomach kształcenia oraz typów instytucji, włączając szkolnictwo wyższe, szkoły średnie, szkoły zawodowe oraz inne ośrodki szkoleniowe.

Program nauczania CCNA R&S pomaga uczestnikom rozwijać umiejętności oraz pozwala na budowanie podstaw sukcesów w karierze inżyniera sieciowego oraz stopni naukowych. Kurs zawiera doskonale przygotowane materiały teoretyczne, pozwalające na łatwe wykorzystanie tej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych. Kurs dostarcza słuchaczom duże możliwości do zdobywania nowych umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do projektowania, instalowania, działania oraz utrzymywania sieci w średnich i małych przedsiębiorstwach, jak również w przedsiębiorstwach działających w środowisku dostawców usług sieciowych.

CCNA R&S oferuje dokładnie zgłębioną teorię, zadania laboratoryjne stawiające wysokie wymagania przed słuchaczem oraz szczegółowy przegląd funkcjonowania protokołów.

Kurs PCAP: Programming Essentials in Python (w skrócie: Python Essentials ) obejmuje wszystkie podstawy programowania w języku Python, a także ogólne koncepcje i techniki programowania.

Kurs zaznajamia również z podejściem obiektowym. Kurs podzielony jest na sześć modułów .

Każdy student ma dostęp do hands-on materiałów treningowych , laboratoriach , quizy i oceny , aby dowiedzieć się, jak wykorzystać umiejętności i wiedzy zdobytej na kursie i interakcji z niektórych zadań programowych i rzeczywistych sytuacjach .

Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili wykonać zadania programistyczne związane z podstawami programowania w języku Python oraz zrozumieć podstawowe pojęcia i techniki stosowane w programowaniu obiektowym.

Ponadto będą gotowi do podjęcia następujących kwalifikacji:

  • PCEP - Certified Entry-Level Programmer Python Programmer;
  • PCAP - Certyfikowany programista Python.

To kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych (poziom szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w progamie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, narzędzia multimedialne, zajęcia w pracowni komputerowej, materiały e-learningowe oraz symulatory.

Absolwenci kursu rozumieją budowę komputera oraz potrafią montować i konfigurować komputer osobisty, zainstalować system operacyjny oraz rozwiązywać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i oprogramowana. Umieją również połączyć komputer z internetem oraz współdzielić zasoby w w sieci. Zdobywają umiejetności niezbędne do instalacji, utrzymania i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, rozumieją związane z tym zagadnienia bezpieczeństwa, a także poznają zasady netykiety i uczą się umiejętności komunikacyjnych nieodzownych w pracy na stanowiskach wsparcia technicznego.

Kurs stanowi doskonałe wprowadzenie do zagadnień IT takich, jak: komputery osobiste, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne. Uczniowie biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i laboratoriach, które pozwalają im poznać elementy budowy komputerów i oprogramowania oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z obsługą komputera i rozwiązywaniem  typowych problemów.

Kurs skoncentrowany jest na przekazaniu praktycznych umiejętności i nauce przez ćwiczenia. Dlatego ważnym elementem szkolenia ITE są wirtualne narzędzia edukacyjne takie jak Virtual Desktop oraz Virtual Laptop, które umożliwiają symulację działań na prawdziwym sprzęcie komputerowym – takich, jak np. montaż/demontaż komputera. Pozwalają one na naukę i dokonalenie praktycznych umiejętnosci, niezależnie od miejsca, w jakim się uczeń znajduje, również w domu.

Certyfikacje

Kurs IT Essentials PC Hardware and Software jest autoryzowanym szkoleniem przygotowującym do zdawania egzaminu certyfikacyjnego  CompTIA A+

Opis kursu

Kurs ITE PC Hardware and Software jest podzielony na dwie części. Część pierwsza (rozdziały 1-10) obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności, zaś część druga (rozdziały 11-16) stanowi uzupełnienie i doskonalenie zdobytych już kompetencji i nie jest obowiązkowa do realizacji. Kurs obejmuje łącznie 70 godzin, na które składają się wykłady, zajęcia z instruktorem, ćwiczenia w pracowni komputerowej, e-learning oraz testy i quizy.

 

Rozdział PC Hardware and Software
1 Wprowadzenie do komputerów osobistych
2 Bezpieczne procedury laboratoryjne
3 Montaż komputera – krok po kroku
4 Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
5 Podstawy systemów operacyjnych
6 Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
7 Podstawy drukarek i skanerów
8 Podstawy sieci
9 Podstawowe zabezpieczenia
10 Umiejętności komunikacyjne
11 Komputery osobiste dla zaawansowanych
12 Systemy operacyjne dla zaawansowanych
13 Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
14 Drukarki i skanery dla zawansowanych
15 Zaawansowane zagadnienia sieciowe
16 Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

Szkolenie jest realizowane w standardowej pracowni komputerowej.